đặt tên hợp mệnh

Tên con bạn đã hợp mệnh hay chưa dựa vào đâu để xác minh điều đó

ten-goi-hop-menh

Minh nhà em rất khó nuôi. Con thường xuyên ngày ngủ đêm thức, ăn uống lại lung tung thất thường. Thêm vào đó, không hiểu sao từ khi có con,

Để đặt tên con theo tuổi, hợp mệnh cần tuân theo những quy tắc nào

dat-ten-con-theo-tuoi-hop-menh

Bản mệnh được xem xét dựa theo lá số tử vi và theo năm sinh, tùy theo bản mệnh của con bạn có thể đặt tên phù hợp theo nguyên